Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Odkaz dňa

Svoje schopnosti môže človek poznať len vtedy, keď sa ich pokúsi využiť.

- anonym -

Prihlásenie

Zapamätať

Hľadaj znamenie

Hodíte sa k sebe?


Chiromantia

Chiromantia alebo veštenie z ruky, vychádza z čiar na dlani. Poznáme tri základne čiary- srdca, hlavy a osudu a jednu, ktorú síce ezoterici radia medzi hlavne, ale nemá ju každý a to je čiara života. Tri základne čiary ma už vyvinuté embryo a tie sa v priebehu života nemenia. Ostatné čiary sa počas života a všetkého čo prežívame menia.

Ak sa pozriete na svoje ruky, porovnajte ich a zistite, že čiary mate viac alebo menej zreteľne, prerušovane, rozvetvené, rôzne ohnute, majú preliačiny, poprípade rôzne znaky

chiromatia chiromatia

Ľavá ruka je naša intuícia a pravá rozum. Ak sú čiary na oboch rukách podobne tak ide o človeka harmonického. Ak je viac čiar na pravej ruke a sú silnejšie ide o osobnosť veľmi praktickú a orientovanú na biznis. Ak sú viac výrazné čiary na ľavej ruke je u človeka silenejšia duchovna oblasť. Pravá ruka odráža naše vedomie. Ak sa pozriete ne dlaň človeka a má ju malo členitú len s hlavnými čiarami, je to človek nezáživný. Naopak ak je dlaň členitá s viacerými čiarami, okrem hlavných, je to človek veľmi zaujímavý, ktorý túži po poznaní.

Najčastejšie sa vykladá z ľavej ruky, keďže tá symbolizuje talent a schopnosti. Môže sa stať, že tieto danosti človek nevyužíva a odsunul ich do podvedomia. V prípade ak sa čiary na dlaniach vôbec nezhodujú v hlavných čiarach, napr. hlavy a srdca, je veľmi pravdepodobné že ide o rozpolteného človeka.

Základné čiary

čiara srdca
čiara srdca

Môžeme sa stretnúť aj s iným pomenovaním tejto čiary a to emocionálna čiara. Ukazuje intenzitu emócii a ich ovládateľnosť. Začína pod maličkom a smeruje k ukazováku, alebo medzi ukazovák a prostredník.

Ak čiara konči pod prostredníkom, bude človek po emocionálnej stránke veľmi skúšaný. Hlboká a rovná čiara znamená citovú stabilitu a vernosť. Ak čiaru sprevádzajú aj zlomy, znamená to problémy v citovej oblasti, niekedy aj problém vstúpiť vôbec do vzťahu. Ak čiara konci medzi prostredníkom a ukazovákom znamená to rovnováhu medzi citom a rozumom.

Ak čiara konci pod ukazovákom, znamená to, že city a emócie sú nad rozumom, ale na druhej strane je takýto človek oddaný a verný s občasnými sklonmi k rozoberaniu citov. Ten kto ma dlhu a rovnú čiaru ma na prvom mieste v živote prácu.

Zakrivená čiara končiaca pod prostredníkom symbolizuje fyzické vnímanie lásky. Ak je rovná, tak rozumu vyhráva nad citmi, čo spôsobuje že pôsobiť chladným dojmom.

Ak je čiara zakončená trojzubcom alebo vidlicou je to prejav láskavosti k iným. Čiara podobná ostnatému drôtu je symbolom vášnivého a citovo založeného človeka.

V prípade ak najprv klesá a potom stúpa, ide o človeka, ktorý najprv prijíma a potom dáva. To spôsobuje aj častý strach a hanblivosť.

Zvlnená čiara hovorí o nestálych až ťažko kontrolovateľných citoch.

Ak je čiara na dlani veľmi vysoko je prejavom optimizmu.

Ak sa čiara rozdvojí môže znamenať aj rozdvojenosť v láske, resp. miesto kde sa rozdelí môže predstavovať obdobie kedy k zmene v láske dôjde. Mnohokrát ľudia s rozdvojenou čiarou pochybujú o správnosti výberu partnera a môžu mat sklony k nevere.

Táto čiara môže pomôcť aj pri výbere partnera. Ak u chlapa konci čiara srdca medzi ukazovákom a prostredníkom, je citlivý, jemný a vášnivý. Takéto ukončenie čiary je síce skôr ženské, ale ak ju majú obaja, je to dobre. Ak jej začiatok je pod maličkom a je rovná tak ide o človeka cieľavedomého a pragmatického. Sexualitu a vášeň nedáva na prvé miesto, takáto čiara je typickejšia pre mužov. Keď ma muž rovnú čiaru, nečakajte že bude chapajuci a citlivý. V prípade, ak obaja partneri budú mať rovnakú, resp. veľmi podobnú čiaru, hodia s ak sebe a budú si rozumieť.

čiara hlavy
čiara hlavy

Čiara hlavy začína medzi ukazovákom a palcom, teda skoro na tom istom mieste ako čiara života. Táto čiara vypovedá o našom myslení, o schopnosti sústrediť sa a tiež o našich vlastnostiach. Ideálny tvar čiary je jemne zahnutie so začiatkom medzi palcom a ukazovákom naprieč dlaňou a konci na strane pod malíčkom. Takáto „ideálna“ čiara hovorí o myšlienkovom bohatstve, správnom úsudku, dobrej pamäti, dobrej schopnosti sústrediť sa, pevnej vôli a o vyrovnanosti.

Čím je čiara dlhšia tým viac túžime po druhých. V strede dlane konci čiara u človeka s predpokladom k egoizmu. Čím viac je čiara dlhšia, tým viac potrebujeme druhého. Tvorivosť, intuíciu a dokonca aj jasnovidecké schopnosti predstavuje čiara klesajúca k pahorku Mesiaca. Vidlicové rozdvojenie konca hovorí o spisovateľskom talente. Človek s hlbokou čiarou dokáže ľahko vstrebať množstvo informácii. Rozdvojenosť čiary môže znamenať aj zmenu názorov. Ak čiara konči na druhej strane, ide o človeka, ktorý sa často venuje iným aj na svoj úkor a má výborné organizačne schopnosti. Čiaru smerujúcu nahor ma vypočítavý človek. Ak je čiara nižšie, tak je myslenie človeka ovplyvňované inštinktom, ak je naopak čím vyššie tak človek je ovplyvňovaný rozumom a nie inštinktom. Človek s krátkou čiarou hlavy sa dokáže dobre sústrediť, alebo veľkú odbornosť v nejakom odvetvi, v krajných prípadoch ale aj izoláciu.

čiara života
čiara života

Táto čiara vypovedá o priebehu života a vitalite. Začína medzi ukazovákom a palcom. Ak sa čiara konči až pod palcom, nazývame ju aj centúria, čo značí 100 rokov. Predstavuje pohybovú zdatnosť. Takýto človek je aktívny a podnikavý. Pri vychádzaní z tejto čiary treba brať do úvahy aj vzhľad nechtov. Ak chcete o vitalite vedieť viac, zistite to podľa palca. Ak je silný a dlhy, tak životná vitalite je veľmi dobrá.

Čiary, ktoré smerujú z pahorka Marsu dohora k čiare hlavy nazývame čiary ochoty, resp. pomoci. Hovoria, že človek je ochotný pre iných urobiť veľa z vlastného presvedčenia a nie z vypočítavosti. Hĺbka čiary predstavuje životaschopnosť, čim hlbšia tým väčšia životaschopnosť. Krátka alebo rozdelená znamená náchylnosť na choroby a roztržitosť. Ak čiaru života sprevádza tenšia čiara, čiara protekcie, znamená to stretnutie s dôležitý ľuďmi v daných obdobiach, ktorí Vám pomôžu. Ak tato čiara presne kopíruje čiaru života, tak takýto človek ma pri sebe vždy niekoho kto mu pomáha.

Dôležitá je aj vzdialenosť čiary hlavy a života. Čím sú vzdialenejšia, tým viac sa oddeľujú túžby od rozumu. Vzdialenosť čiar môže znamenať aj to, že človek nevyrastal s rodičmi. Ak sú čiary spojene, tak človeka je ovplyvňovaný logickým myslením. AK je dĺžka spojenia dlhšia ako pod ukazovák, ide o človeka úzkoprsého, pripútaného k tradíciám, svoj názor neprezentuj nahlas a radšej sa niekomu podriadi. O hašterivosti vieme podľa jej začiatku čo najbližšie k palcu a čím bližšie k ukazováku tak je človek ctižiadostivejší.

čiara osudu
čiara života

Táto čiara sa nenachádza a na ruke každého z nás a prechádza od zápästia smerom hore. Nazývame ju aj Saturnova čiara. Ľudia, ktorí ju majú, majú život poznačený skúškami, resp. znameniami osudu. Do ich života často vstupujú pod vonkajšie vplyvy, čí už v dobrom a či v zlom bez toho aby sa o to usilovali. Jej hĺbka hovorí o tom, ako veľmi bude človek skúšaný osudom, resp. ak veľa sa bude musieť učiť, ale aj koľko bude toho vedieť.

Výrazná čiara hovorí o tom, že je človek spoľahlivý, ma dostatočnú motiváciu, je ambiciózny a ma rad rutinu. Ak sa nachádza na ruke, ktorou človek píše, je to človek, ktorý chce v živote veľa dosiahnuť. Ak je na ruke ktorou človek nepíše, tak o úspechu síce sníva, ale nič pre to nerobí.

Poloha čiary hovorí o ctižiadostivosti človeka. Na zápästí začína človeku, ktorú už od malička vedel čo chce v živote dosiahnuť. Ak začína na zápästí a pokračuje rovno k pahorku Saturna, takého človeka čaká úspech a šťastie. Začiatok čiary na pahorku Luny hovorí o človeku kreatívnom, komunikatívnom a cieľavedomom. Ak čiara pretína čiaru Srdca a mení smer a smeruje k pahorku Jupitera ide o človeka úspešného a oddaného svojej práci. AK konči čiara na čiare Srdca budú ambície človeka poznačené emocionálnym sklamaním a ak konci na čiare Hlavy ambície poznačí ho malo zdravého úsudku. Ak vychádza čiara Osudu a života z jedného bobu na pahorku Venuše, znamená to, že na človeka ma veľký vplyv rodina.

Čo prezrádza tvar ruky

Aj tvar ruky nám dokáže napovedať o človeku a jeho vlastnostiach a schopnostiach.

Male ruky majú introverti, vyznačujúci sa dobrou intuíciou. Realita pre nich znamená viac ako plány.
Veľké ruky majú ľudia zruční s pevnou vôľou a veľkými nárokmi na život.
Dlhé úzke ruky prezrádzajú o človeku že rad sníva a vo svojich snoch aj žije.
Dlhé štíhle ruky ma človek teoretik spriaznený s realitou, veľkorysý s pochopením pre potreby iných.
Široké ruky prezrádzajú o človeku, že ma rad istotu a nerád opúšťa svoje nadobudnuté miesto na zemi.

Vonkajšiu a vnútornú ruku delíme na trup ruky a prstovú časť. To, ktorá časť je dlhšia si zmeriate tak že prsty ohnete a ak presahujú dlaň, sú prstová časť je dlhšia. Ak dosahujú stred dlane, sú prsty krátke. Trup ruky vypovedá o sile, ktorú dedíme.

Poznáme niekoľko typov rúk podľa tvaru:

1. Elementárna (primitívna) ruka
Elementárna ruka

– väčšinou ide o mužskú ruku, ale vyskytuje sa zriedkavo. Vyzerá akoby vyrastala priamo z paže. Je silná, býva ochlpená.

2. Hranatá (kvadratická) ruka
Hranatá ruka

– ma tvar štvorca. Ľudia sú rozumní, materialisticky a usilujú sa dať svojmu životu jasné línie.

3. Špachtľovitá ruka
Špachtľovitá ruka

– hovorí o ctižiadostivosti a samostatnosti. Takýchto ľudí sa neoplatí podceňovať.

4. Oválna (vajcovitá) ruka
Oválna ruka

– predstavuje fantáziu a pevný postoj. Veľmi veľký význam dávajú duchovnu. Ženy s takouto rukou sú veľmi príťažlivé pre mužov, pretože sú zmyselná a prispôsobivé.

5. Kónická (špicata) ruka
Kónická ruka

– značí o materiálnom zaťažení človeka.

6. Uzlovitá ruka
Uzlovitá ruka

– medzery medzi prstami je ťažké prehliadnuť, preto je tuto ruku ľahké rozpoznať. Ľudia sú vnímaví, otvorení, všetko analyzujú a problémy riešia s rozumom

7. Gotická ruka
Gotická ruka

– je predlženou kónickou rukou. Vyjadruje túžbu po nadpozemskom. Takýto človek žije mimo reality. Takáto ruka je veľmi ojedinelá.

>Metódy veštenia - Chiromantia

Reklama na stránke | Pravidlá | Kontakt | Na stiahnutie | Cookies * Veštenie naživo zabezpečuje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00, Bratislava 3, cena 1 min. hovoru 1,60 EUR s DPH.

OK

×