Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Odkaz dňa

Vaše pocity zodpovedajú vašim myšlienkam.

- anonym -

Prihlásenie

Zapamätať

Hľadaj znamenie

Hodíte sa k sebe?


Rozdelenie anjelov

Anjeli sú rozdelení do troch stupňov, pričom v treťom sú tí najdôležitejší a najmocnejší a to siedmi Archanjeli. Niektorý anjel sa môže nachádzať aj vo všetkých stupňoch preto, lebo je natoľko dôležitý, že sa môže pohybovať medzi stupňami podľa potreby.

Oproti ľuďom majú jednu veľkú nevýhodu, a to to, že sa nikdy nedočkajú odpustenia.

Prvý stupeň:

Serafíni – sú anjelmi úprimnej lásky, ohňa a svetla

Serafín = žiara

Serafíni sú natoľko žiariví, že spolupracovať s nimi môže jedine archanjel Michael alebo samotný Boh. Sú stále v pohybe a pracujú s najžiarivejšou láskou. Sú najbližšie k božským bytostiam a chránia ich pred negatívnou energiou. Ich vládcom je buď Michael, Jehoel alebo Metatron. Z ďalších sú známi napr. Uriel, Nathananael alebo Serafiel. Spojiť sa s nimi je možné jedine na pozvanie, resp. vtedy, ak ich budete žiadať o energiu pre dobro planéty, ľudstva. Ak sa vám náhodou podarí s nimi skontaktovať, neuvidíte ich keďže ich vyžarovanie je tak jasné a silné, že ľudské oko nie je na to prispôsobené.

Cherubíni – sú anjelmi hviezd a svetla

Cherubíni = tí, ktorí sa prihovárajú

Cherubíni majú na starosti rozdeľovanie energie a ochranu chrámov. Ochraňujú ich meče z ohňov. Sú to najkrajší anjeli z celej hierarchie. Ich úlohou je šíriť božiu pozitívnu energiu a podľa potreby poskytujú ľuďom božiu ochranu. Ak sa ľuďom zjavia, tak väčšinou ako polo ľudia s ľudským telom a hlavou človeka. K najznámejším patria: Uriel, Gabriel, Rafael, Cherubiel, Ofaniel, Zofiel.

Tróni – sú anjeli asteroidov a planét

Tróni = tí, s množstvom očí

Sú učiteľmi pokory a šíriteľmi spravodlivosti. Veľmi ich zaujímajú ľudia a pri stretnutí s ukrivdeným človekom mu posielajú liečivú energiu. Pomáhajú s urovnaním a stabilitou či už vo vzťahoch alebo všeobecne v živote. Sú správcami planét a privolať ich môžeme aj v súvislosti s energiou týchto vesmírnych objektov. Z mien trónov sú najznámejšie Raziel, Orifiel, Jophiel, Zabkiel.

Druhý stupeň:

Panstvá alebo božskí vodcovia

Poslaním anjelov tohto stupňa je všetko čo sa týka vodcovstva a ľuďom dávajú vodcovské schopnosti. Podporujú len tých s dobrými úmyslami. O ich pomoc žiadajte ak potrebujete pomôcť pri nejakej dôležitej úlohe alebo ak potrebujete prístup k Božej múdrosti. Ich najdôležitejšou úlohou je zákon dôsledku a príčiny. Najvyšším na tomto stupni je Hasmal( Cadkiel). Z ďalších sú známi Zachareal alebo Muriel.

Mocnosti alebo anjeli smrti a zrodenia

Títo anjeli nám pošlú upozornenie pred nebezpečenstvom, ktoré nás čaká. Najčastejším prostriedkom varovania je sen alebo intuícia. Patria medzi bojovníkov bojujúcich čistou láskou a zároveň vedú informácie a životoch ľudí. Pomôžu nám vtedy, ak sa nevieme dostať z problémov . Samozrejme o ich pomoc musíme požiadať. Ich vodcom je pravdepodobne Sammaela( Camael), z ďalších poznáme Gabriela alebo Verchiela.

Cnosti alebo anjeli zázrakov

Anjeli cnosti sú naklonení najmä ľuďom, ktorí chcú dosiahnuť viac, ako sú podľa ich okolia ich možnosti. Sú akými si „privádzačmi“ energie na našu planétu a do života ľudí. Narábajú aj s energiou živlov, ktoré náš život ovplyvňujú a stoja aj za zmenami počasia a zmenami na úrovni planét. Medzi najznámejších anjelov zákrokov patria Michaela, Barbiel, Rafael, Peliel, Uzziel, Haniel, Sabrel. S ich pomocou môžete počítať pri narábaní s primárnou mágiou.

Tretí stupeň:

Kniežatá alebo anjeli veľkých skupín

Týchto anjelov nájdeme všade kde sa stretávajú ľudia a patronát držia nad veľkými zoskupeniami ako napr. národy, štáty, ale aj nad nadnárodnými organizáciami. Ich snahou je zmeniť tieto celky k lepšiemu čo má viesť ku globálnej zmene, náprave. Veľmi dôležité sú pre nich ľudské práva. Známi sú títo anjeli: Cerviel, Anael, Requel, Nisrok. O pomoc ich žiadajte pri nespravodlivosti a všetkom čo je pod zlým vedením.

Archanjeli alebo najväčší bojovníci svetla

Archanjeli pomáhajú úplne každému bez toho, či v ich existenciu verí alebo nie. Samozrejme ich pomoc a prítomnosť skôr pocíti človek, ktorý v nich verí. Nepodliehajú žiadnym fyzikálnym obmedzeniam, preto môžu byť s každým a všade, a ani náboženským vyznaniam. Archanjeli sú v porovnaní s anjelmi mocnejší a väčší a dozerajú na anjelov strážnych. Na ich privolanie stačí požiadanie o pomoc vnútorným hlasom, neexistuje n a to žiadna špeciálna formulka. Najsilnejšiu skupinu z nich tvorí sedem, pričom štvoricu Michael, Gabriel, Rafael a Uriel rešpektujú všetky náboženstva a problém nastáva pri zvyšných troch kde niektoré náboženstva majú svoju kombináciu. Jenou z možných kombinácii je aj zoskupenie týchto troch: Samael, Zachariel, Orifiel.

Anjeli alebo anjeli strážni

Sú spojením medzi nami a božstvom a vždy sú priradené konkrétnej bytosti . Anjel strážny je pri nás počas celého života a dokonca aj pri prechode „na druhú stranu“ . Je to bytosť, ktorá nám pomáha vo všetko kde je problém. Na pomoc dokáže privolať aj niektorého archanjela. O jeho pomoc musíme požiadať a vždy nám ukáže novú cestu pri riešení problému, ale nikdy ho za nás nevyrieši. Resp. ak kontaktujeme anjela strážneho dávame tým vesmíru oznam, že sme pripravený na zmenu života a chceme prebrať zodpovednosť za všetko čo robíme. Naša žiadosť o pomoc musí byť úprimná a naša myseľ a srdce čisté. Mnohokrát si to ani neuvedomujeme, ale je to náš najlepší a najbližší priateľ. Na pomoc ho privoláme buď prihováraním sa k nemu cez modlitbu, alebo v meditáciu alebo začnete priamo hovoriť a keďže je stále pri nás vypočuje nás vždy. Niektoré zdroje hovoria aj o tom, že anjela strážneho nemáme len jedného.

4 archanjeli

Michael – anjel juhu

Michaela môžeme poznať aj pod menom Sabbatiel. Je vodcom všetkých archanjelov a stají na čele anjelského radu Cnosti. Je najbližšie k Bohu a zároveň k ľuďom. Je vykresľovaný ako bojovník proti zlu a všetkému negatívnemu, ale zároveň aj ako ochranca. Má na starosti aj nebeské vojská.

Michaela predstavuje z najsvätejšej trojice Otca, teda prvú osobu. Reguluje prírodné sily a chráni pred bleskami. Element, ktorý reprezentuje je oheň. Jeho energia je silná a jasná. Keď je vo vašej blízkosti môžete vidieť svetlomodré alebo fialové záblesky alebo sa môžete potiť.

Vedie nás k poznaniu dodržiavať vesmírne pravidlá a zákony. Pomáha nám nebyť závislými na hmotnom majetku, moci resp. pred ľudskými prejavmi moci a nadradenosti. Pomáha aj pri boji s drogovou závislosťou. Dáva nám pocit bezpečia. Zmyslom jeho pomoci je, aby sme sa spojili s naším vyšším JA. Toto spojenie nám prináša vnútorný pokoj. V prípade ak stojíme pred skúškou, je to práve Michael, ktorý nám dodáva odvahu a posmeľuje nás pri strachu a zúfalstve. Tí, ktorí mu otvoria srdce, naplní im ho rozvahou, múdrosťou, božou láskou a túžbou vedieť podstatu pravdy. Nie vždy sa nám jeho zásah do nášho života musí páčiť, no vždy je to rýchle a účinné.

Ak potrebujete jeho pomoc, stačí ak na neho pomyslite alebo spomeniete jeho meno. Privolajte ho v prípade ak máte strach, pomôže, ak sa chcete zbaviť zlých myšlienok na minulosť alebo v prípade, ak máte pocit že váš život sa neuberá smerom akým by ste chceli a sami si neviete poradiť. Ak sa s nim budete často rozprávať, môžete badať pozitívne zmeny v o vašom myslení, a istou pozitívnou úpravou prejdú aj vaše vlastnosti.

Ak si ho chcete predstaviť, je vykresľovaný ako veľmi pekný a vysoký. Tiež je mnohokrát zobrazovaný s mečom, kópiou, štítom a helmou. Jeho najčastejšie zobrazovaná podoba je táto:

Gabriel – anjel západu

V preklade znamená vládca svetla. Milosrdenstvo, zrodenie, premena, odplata, vzkriesenia a smrť – aj toto všetko sa spája s Gabrielom. Je tvorcom mieru a ako jeho symbol je zobrazovaný s olivovou vetvičkou. Velí nebeským strážam, ktoré strážia raj a vypracováva stratégiu vedenia nebeských vojsk. Spadá pod neho zem, vládne sile mesiaca, preto s nim súvisí príliv a odliv. Ako jediný má energiu zodpovednú ženskej. Objaví sa tam, kde ide o naplnenie a oslobodenie ženskej časti bytosti.

Drží ochrannú ruku nad tehotenstvom, pôrodom a výchovou detí. Dozerá aj na počatie, v prípade ak je problém a taktiež aj na adopciu. Rodičom sa snaží ukázať, že ak sa vcítia do ich dieťaťa, pochopia, čo potrebuje a nebudú ho nútiť do veci, o ktorých sú presvedčení oni, ale nechajú ho rozhodovať sa na základe vlastnej vôle. Je nositeľom pravdy, radosti, dobrých správ, zdravého rozumu. Je spájaný aj s reinkarnáciou. Pred narodením zvestuje duši poslanie pre život, na ktorý sa chystá a aj to, čo získa za splnenie poslania. Svoje posolstvá posúva tým, ktorí sú ochotní ich prijať a chcú počúvať svoje vyššie JA a aby sme sa takto naučili vážiť si svoju podstatu. Je bytosťou, ktorá nám pomáha hovoriť pravdu otvorene a úprimne, a učí nás načúvať a riadiť sa naším vnútorným hlasom.

Privolajte ho na pomoc vždy keď potrebujete čokoľvek súvisiace s liečením, harmonizáciou, očistou. Privoláte ho tak, že buď zavoláte jeho meno alebo na neho pomyslite a povedzte s čím potrebujete poradiť. Obracajte sa ne neho ak potrebujete poradiť na začiatku tvorby umeleckého diela. Pomôže otvoriť vašu myseľ pre nové jedinečne nápady a vaše cesty pre lepšiu inšpiráciu a vedenie.

Zobrazovaný je s veľkými zlatými krídlami a vetvičkou z stromu olivy. Najčastejšie je zobrazovaný takto:

Rafael – anjel východu

Meno Rafael z hebrejského prekladu znamená „svetelný doktor“ a je považovaný aj za archanjela uzdravovateľa. Často je vykresľovaný s cestovnou fľašou a palicou v ruke. Je patrónom cestovateľov a lekárov a na cestách nás nielen ochraňuje, ale pomôže nám aj s ich plánovaním. Dokáže liečiť nielen ľudské ale aj zvieracie telá a má silu vyháňať duchov a zlé energie. Spája mužskú a ženskú energiu. Uzdravuje aj naše srdcia a duše, pomáha nám zbavovať sa bolesti, otvára tretie oko a učí nás seba liečeniu . Človeka chce priviesť k poznaniu. Narába s energiami svetla, lásky, radosti, súcitu a zbožnosti.

Pomáha nám pri vzťahoch a ich uzdravovaní a pri vzniku nových vzťahoch. Ak sa rodičia boja o svoje deti, je to Rafael, ktorý pri nich stojí. Dospievajúcim deťom sa snaží ukázať rozumný a zdravý spôsob vedenie svojho života. Partnerov učí úprimnej a čistej láske bez akéhokoľvek obmedzovania a ovládania. Rafael je našim učiteľom pri mnohých veciach: ukazuje nám ako byť veľkorysými, ako prijímať veci s láskou také aké sú, ako prijímať potreby tak svoje ako aj našich blízkych, vedie nás z utrpenia a ukazuje nám prečo trpíme. Pomáha ak je niekto posadnutý duchom i pri čistení priestorov od nie pozitívnych energii.

Ak ho chceme privolať stačí, ak si na Rafaela pomyslime alebo vyslovíme jeho meno. Súčasne dokáže byť na viacerým miestach a pomáhať viacerým ľuďom, keďže archanjeli nepodliehajú časopriestoru. Privolajte ho ak sa niečoho bojíte a dodá vám odvahu. Ak ho poprosíte pomôže vás uzdraviť. Ak sa s nim budete rozprávať a prosiť o pomoc často, tak to môže viesť k úplnému uzdraveniu alebo zbaveniu sa bolesti a trápenia.

Pre lepšiu predstavivosť ponúkame jedno z jeho vyobrazení. Často je vykresľovaný s cestovnou fľašou a palicou v ruke:

Uriel – anjel severu

V niektorých zdrojoch ho môžete nájsť aj pod menom Ariel alebo Auriel. V preklade znamená „Boží oheň“ a je najviac zo siedmich archanjelov spätý so zemou. Prislúcha mu ešte jedno „naj“ a to , že je považovaný za najmúdrejšieho z archanjelov. Jeho špecializáciou je zhmotnenie. Dokonca je braný aj ako cherubín. Uriel je zobrazovaný ako stojí pri bráne do Edenu a mečom, z ktorého šľahajú ohnivé jazyky. Takto chce zabrániť prechodu cez túto bránu tomu, kto prestal milovať a odvrátil sa od Boha. Je tým, ktorý nás dopredu varuje a podsúva proroctvá. Keďže je spájaný s hmotou, často jeho energiu využívajú vedci na pochopenie zákonitosti sveta. Dohliada na všetkých prírodných duchov.

Má veľmi silnú a ukľudňujúcu energiu, ktorá nás čistí mentálne a zvyšuje nám vibrácie. Učí nás ako zosúlaďovať bohatstvo s duchovným a hmotným. Uriel je tým, ktorý nám otvára srdce a učí nás odpúšťaniu a tomu ako neubližovať. Ukazuje nám a učí nás liečeniu toho čo nás bolí na duši. A tiež nás chce naučiť, že spod tejto bolesti a akýchkoľvek spomienok, ktoré v nás zanechali čokoľvek bolestivé sa dostaneme len pomocou úplného odpustenia. Je aj ochrancom umenia a preto nám dokáže pomôcť s kreativitou, ak potrebujeme dobrý nápad, s rozložením moci alebo pri vedách ako astrológia.

Privoláte ho tak, že vyslovíte jeho meno alebo si na neho pomyslíte. Privolajte ho vždy, keď potrebujete o niečom rozhodnúť a neviete si poradiť. Nepodlieha fyzikálnym zákonom, preto môže byť na viacerých miestach naraz a tak pomáhať viacerým ľuďom súčasne. Pomôže aj vašej tvorivosti a ňou podnietených nápadov. Je bytosťou, ktorá vás podrží a poradí pri lekciách, ktoré vám pripravuje život. Ak ho poprosíte, dokáže rozdúchať a zosilniť energiu , rôznej podobe( láska, oddanosť) vo vašom srdci. Časté rozprávanie sa s Urielom vás môže doviesť až k tomu , že bude viesť vaše myšlienky.

Toto je jedna z podôb Uriela:

>Rozdelenie anjelov

Reklama na stránke | Pravidlá | Kontakt | Na stiahnutie | Cookies * Veštenie naživo zabezpečuje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00, Bratislava 3, cena 1 min. hovoru 1,60 EUR s DPH.

OK

×