Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Odkaz dňa

Život je ako trúbka, keď do nej nefúkneš, nič z nej nevyjde.

- L. Amstrong -

Prihlásenie

Zapamätať

Biorytmus

Hľadaj znamenie

Grafológia

Dá sa povedať, že grafológia je akousi psychológiou písma. Dobrý grafológ dokáže z písma o človeku zistiť veľmi veľa. Síce neodhalí pohlavie, vek, konkrétne správanie a ani ďalšie vonkajšie znaky, ale odhalí vlohy , danosti, osobnosť a charakter. A tiež odhalí aj tie menej pozitívne stránky povahy.

Grafológia sa pozerá na všetky detaily písma: na interpunkciu, výšku jednotlivých písmen v rámci textu, sklon písma, vzdialenosť slov atď. Na čo najpresnejší odhad človeka podľa písma je ale potrebné dlhé štúdium. V prípade, ak má človek dlhodobé skúsenosti s grafológiou dokáže človeka odhadnúť na 80 až 90%, ale nikdy nie úplne. Na zistenie obrazu o človeku sú v grafológii podstatné tieto oblasti:

Veľkosť písma

Je ukazovateľom sústredenosti a citu pre detail.

Veľké písmo je znakom túžby po uznaní a veľkých ambíciách. Takýto človek je veľmi spoločenský, dobrosrdečný. V prípade, že v texte je veľký rozdiel medzi veľkými a malými písmenami ide o človeka, ktorý je do istej miery zahľadený do seba ale veľmi dobre pozná svoju hodnotu.
Malé písmo charakterizuje človeka s dobrou sústredenosťou, s veľkým zmyslom pre detail a veľkou dávkou opatrnosti.
Priemerné písmo predstavuje človeka vyrovnaného ale zdržanlivého.
Nepravidelné písmo je typické pre citlivého a nekľudného človeka. Tento človek nie je veľmi spoločenský a má sklony k workoholizmu.

Hranatosť písma

To, či je písmo hranaté alebo okrúhle hovorí o postoji k ľuďom a temperamente.
Hranaté písmo má človek so silnou vôľou a s veľkou dávkou energie. Svoje city nedáva najavo často. Je to človek, ktorý potrebuje slobodu a nezávislosť.
Okrúhle písmo je znakom otvorenosti, priateľstva a srdečnosti. Ide o človeka, ktorý obľubuje spoločnosť a rád sa zabáva.
Zmiešané písmo poukazuje na silné stránky človeka s tým, že jeho ľudskosť a ústretovosť sú zachované.

Sklon písma

Táto kategória hovorí aj o tom, aký je pomer rozumu a citu v živote človeka, ale aj o vôli.

Kolmé písmo je typické pre skromného a vyrovnaného človeka.
Písmo naklonené dozadu hovorí o plachom človeku, ktorý žije vo svojom svete a skrýva sa pred skutočnosťou, ktorá sa mu nepáči.
Písmo veľmi naklonené dozadu charakterizuje človeka disciplinovaného, zdržanlivého, rozvážneho s prevahou rozumu nad citom.
Písmo naklonené v ostrom uhle je znakom extravagantného človeka. Je to človek veľmi citlivý ba až precitlivelý, v jednaní s inými je kľudný ale má problém sa presadiť a ukázať čo v ňom je.
Písmo sklonené pod 45° uhlom odhalí vitalitu, energickosť, silnú vôľu a rozhodnosť.
Písmo sklonené pod 60° uhlom prezradí o človeku to, že ľuďom veľmi neverí, jeho citlivosť je na vysokom stupni, ale naopak pevná vôľa má zasa stupeň nízky.

Sklon celého riadku

Asi prvé čo si na písanom texte všimnete je to, či je text v jednej rovine, či stúpa do kopca alebo klesá, alebo chvíľku stúpa a chvíľku klesá. Sklon riadku ozrejmí aj to, či sa človek vie ovládať alebo či je optimista.

Písmo v jednej rovine má človek s dobrým logickým myslením a dobrým sebaovládaním. Osobnosť tohto človeka je síce chladná ale vyvážená.
Stúpajúci sklon riadku vyjadruje energickosť, aktivitu ale aj popudlivosť. Hovorí o cieľavedomom človeku, ktorý vždy dotiahne to, do čoho sa pustil, do konca.
Klesajúci sklon riadku prezrádza o človeku to, že je pesimistom a poväčšine je namrzený a zamračený. Existuje strašne málo vecí, z ktorých sa dokáže tešiť ale nevie sa presadiť v spoločnosti a je ľahko ovplyvniteľný.
Nepravidelný sklon riadku odhaľuje človeka náladového. Nepravidelnosť písma hovorí presne o živote takého človeka, raz je hora a raz dole.

Medzery v písme

Medzery či už medzi písmenami, slovami, radkami, odhaľujú o človeku aj to, ako nadväzuje kontakty alebo či je čestný.

Veľké medzery medzi slovami odhaľujú človeka s jasným a rýchlym myslením. Často títo ľudia neberú ostatných ako rovnocenných partnerov. Najčastejšie sa to prejavuje v tom, že nerešpektujú nápady a city druhých.
Malé medzery medzi slovami prezrádzajú o človeku že je ak ma niečo povedať tak váži slová. Oplýva opatrnosťou, neprejavuje city a emócie, a s chladnou hlavou si ide tvrdo za životným cieľom.
Stredne alebo primerané medzery je znakom toho, že človek vie nájsť strednú cestu pri riešení životných situácii. V živote je pripravený na všetko, teda ráta aj s ťažkosťami, ale s tými sa dokáže popasovať.
Úzke písmená, ktoré sú na seba natlačené vyjadrujú zábrany človeka. Môže to hovoriť aj o nečestnom človeku alebo tajnostkárovi.
Široké písmo majú ľudia veľmi otvorený, všímajúci si ľudí okolo seba s ich potrebami, myšlienkami a pocitmi. Vo väčšine je takýto človek dobrosrdečný a nesebecký.

Spojenie slov a písmen

Spôsob prepájania slov a písmen odkrýva ako človek spracováva myšlienky.

Spojené slová na seba nadväzujúce hovoria, že ide o človeka mysliaceho rýchlo a logicky. Nemá problém svoje myšlienky zrealizovať, pretože sú praktické a realizovateľné.
Oddelené slová nájdete v texte človeka, ktorý robí veci bez premýšľania. Namiesto toho, aby si premyslel čo chce urobiť, nechá to na podvedomie, a tým si mnohokrát veci komplikuje.

Okraje textu

To, aké sú okraje v spojení s medzerami v texte a medzi písmenami hovoria o predstavivosti človeka.

Široký okraj ľavý prezrádza dobrý vkus a zmysel pre estetiku. Môže ísť ale aj o človeka ktorý rád utráca peniaze. Široký okraj pravý je opak ľavého, teda človek je šetrný, má rešpekt pre veľkými výdavkami , ale čo sa týka vzťahu ku krásnu, má ho rozvinutý, ale nie až do takej miery ako ľudia so širokým ľavým okrajom.
Úzke obe okraje, alebo žiadne okraje sú znakom nedostatočnej predstavy o míňaní peňazí a o nie veľmi dobrom vkuse.
Ľavý okraj veľmi široký a pravý veľmi úzky hovoria, že človek rád míňa a často bez uváženia a potreby zadováženia danej veci. Na veľkých veciach nešetrí ale pri maličkostiach je skúpi. Čím viac sa ľavý okraj zužuje k smerom dole tak tým viac sa prehlbuje aj šetrnosť. Čím viac sa naopak ľavý okraj rozširuje, tým viac človek dopraje iným a je dobrosrdečnejší.

Tlak na pero

Podľa toho ako tlačí človek pri písaní na pero alebo ceruzu je možné zistiť aké má vzťahy, či je detailista a aký je jeho postoj k práci.

Silný tlak symbolizuje praktickosť, vitalitu a energickosť. Ide o realistu s materialistickými názormi na život a svet.
Slabí tlak predstavuje človeka s dobrou predstavivosťou a so záľubou v detailoch. Tento človek je citlivý a záleží mu na vzťahoch s ľuďmi. Ak sa mu niečo nepáči dáva to hneď a bez problémov najavo.
Stredný tlak symbolizuje rovnováhu v živote, nájdenie zlatej strednej cesty a vyrovnanosť medzi telesným a duševným.
Nerovnomerný tlak zodpovedá aj takémuto konaniu. Ide o človeka nie vyrovnaného, stále niečo hľadajúceho, jeho záujmy sú krátkodobé a má problém so sústredenosťou.

Hrúbka čiary

Hrúbka písma súvisí s tlakom na pero.

Hrubé čiary hovoria o schopnosti človeka tvrdo pracovať a zároveň užívať si života. Objavuje sa u neho aj náchylnosť k panovačnosti. Čím je písmo širšie, tým sa tieto veci prehlbujú.
Tenké čiary sú znakom človeka, ktorý má jasný smer, vie čo chce, má vlastné názory. Je spokojný pokiaľ všetci počúvajú jeho a v prípade, že sa to otočí a byť počúvajúcim má byť on, tak stráca záujem.

Zakončenie slova

Ak je koniec slova ukončený smerom nadol je to znakom panovačnosti.
Ak posledné písmeno je ukončené stúpaním dohora so zakrivením, hovorí o zmysle pre humor a spoločenskosti.
Ak je koniec slova zakončený nejaký zvláštne, buď nejakou slučkou alebo inou „ozdobou“ ide o človeka výstredného , spoločenského, ktorý je za každú srandu.

Tvar slučiek pri písmenách

To, aké slučky robíme pri písmenách napr. y, vypovedajú aj o citoch a senzibilitou.

Úzke slučky vravia o probléme vyjadriť city a nesmelosti. Ak sú k tomu dolné slučky ešte aj malé, človek môže mať dobré myslenie ale je málo energický a dravý.
Široké slučky vypovedajú o vitalite a pružnosti. Tento človek má radšej fyzickú prácu ako štúdium . Ak sú aj spodné slučky široké, vypovedá to o veľmi dobrej kreativite.
Nevýrazné slučky znamenajú prevládajúci rozum nad citmi. Čím viac sú slučky nevýraznejšie, tým je to silnejšie. Intelektuálneho človeka prezradí úplné obyčajné písmo, bez akýchkoľvek ozdôb.

>Metódy veštenia - Grafológia

Reklama na stránke | Pravidlá | Kontakt | Na stiahnutie | Cookies * Veštenie naživo zabezpečuje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00, Bratislava 3, cena 1 min. hovoru 1,60 EUR s DPH.

OK

×