Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Odkaz dňa

Šťastie nie je pôžitok, je to víťazstvo.

- anonym -

Prihlásenie

Zapamätať

Biorytmus

Hľadaj znamenie

Alternatívne terapie

V dnešnej dobe sa môžete stretnúť s veľkým množstvom rôznych alternatívnych terapií sľubujúcich zlepšenie vášho zdravia či už duševnmého, alebo fyzického. Aby ste sa v nich lepšie dokázali zorientovať, pripravili sme pre vás nasledujúci prehľad.

Bioenergetika

Tí, ktorí praktizujú bioenergetiku, vychádzajú z predpokladu energie vznikajúcej interakciou tela a mysli, ktorá ovláda naše duševné i telesné stavy - Aj keď zatiaľ nikto nebol schopný silu tejto energie (označovanej rôzne: čchi, prána, životná sila, vitalita atď.) zmerať, pôsobí údajne na každého. Ako jeden z príkladov účinkovania tejto sily uvádzajú terapeuti bežnú ľudskú skúsenosť skvelých dní, kedy sa cítime čulí a plní energie, a mizerných dní, kedy sa cítime otupení a nevrlí.

Sigmund Freud, zakladateľ psychoanalýzy, pracoval s podobnou predstavou - len túto silu nazýval libido alebo tiež psychická energia. Jeho predstavy prevzal ďalej Wilhelm Reich, ktorý dal životnej energii meno orgon a stotožnil ju so sexuálnou energiou.

Aj keď Reichove teórie nakoniec upadli v nevážnosť, jeden z jeho amerických žiakov dr. Alexander Lowen použil Reichove myšlienky ako základ pre svoju teóriu bioenergetiky. Po prvý raz tieto predstavy rozvinul v 60. rokoch a dnes už je bioenergetika považovaná mnohými terapeutmi za uznávanú formu liečby. Náš každodenný jazyk je plný výrazov, ktoré potvrdzujú, že emócie majú na telo vplyv. Hovoríme o "nafukovaní sa pýchou, ťažkej chvíli a niekedy dokonca máme zotrené hrdlo".

Bioenergetickí terapeuti sa domnievajú, že osobné psychické problémy, stres, negatívne postoje a emócie, napr. zlosť a strach, spoluurčujú, ako sedíme, stojíme, pohybujeme sa a dýchame. Terapeuti napr. vypozorovali, že tvrdohlavý, obranný typ človeka má sklon k charakteristickému držaniu tela, ktoré takmer doslova odpovedajú výrazu "zaujať pevnú pozíciu". Cieľom bioenergetickej terapie je predovšetkým pomáhať ľuďom uvedomiť si svoje navyknuté držanie tela a telesné pohyby - ktoré sa nazývajú obranný pancier - a pocity s nimi spojené. Pomocou určitých cvičení sa potom ľudia učí, ako túto škrupinu zvlieknuť, aby tak telo znovu získalo schopnosť fungovať uvoľnené a prirodzene. Terapia, uvoľňuje vlastné emocionálne problémy. Komu môže bioenergetika pomôcť: Podobne ako mnohí moderní terapeuti i bioenergetici ponúkajú radu užitočných postupov pre najrôznejšie typy ľudí. Pretože sa sústreďujú skôr na osobní rast než na liečbu chorôb, veľ ľudí vyhľadáva bioenergetických terapeutov čisto preto, aby sa o sebe dozvedeli niečo viac. Iní zasa uvádzajú, že im táto terapia pomohla pri ich problémoch: napr. pri migréne, astme, syndróme dráždivého tračníka a vredoch tráviaceho ústrojenstva.

Niektorí ľudia tiež praktikujú bioenergetiku ako západnú formu jógy, používajú ju k udržaniu kondície a zlepšenie celkového uvedomovania si tela. Údajne prospieva tým, ktorí trpia chabým mienením o svojom vzhľade, tj. tým, ktorí sa cítia veľmi tuční alebo príliš chudí, alebo sú inak nešťastní kvôli svojmu zovňajšku - pomáha im vytvoriť si k svojmu telu pozitívnejší postoj.

Takmer všetci účastníci kurzov bioenergetiky - či už sa k skupine pripojili z akýchkoľvek dôvodov - tvrdia, že sa po nich cítia živší alebo že majú viac energie.

>Alternatívne terapie - Bioenergetika

Reklama na stránke | Pravidlá | Kontakt | Na stiahnutie | Cookies * Veštenie naživo zabezpečuje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00, Bratislava 3, cena 1 min. hovoru 1,60 EUR s DPH.

OK

×