Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Odkaz dňa

Život je ako trúbka, keď do nej nefúkneš, nič z nej nevyjde.

- L. Amstrong -

Prihlásenie

Zapamätať

Biorytmus

Hľadaj znamenie

Alternatívne terapie

V dnešnej dobe sa môžete stretnúť s veľkým množstvom rôznych alternatívnych terapií sľubujúcich zlepšenie vášho zdravia či už duševnmého, alebo fyzického. Aby ste sa v nich lepšie dokázali zorientovať, pripravili sme pre vás nasledujúci prehľad.

Auraterapia

Terapeuti, ktorí prevádzajú tento druh liečby, popisujú auru ako magnetické pole okolo tela, ktoré neustále interaguje s ostatnými aurami v danom prostredí. Tvrdia, že tieto osobné aury sú spojené s univerzálnym polom duchovnej energie, z ktorej čerpajú svoju silu. Veľa terapeutov - najmä liečiteľov, ktorí liečia duchovnou silou - uisťuje, že vidia plochy svetla okolo pacientov a že ich používajú ako pomôcku pri liečbe.

Umelci a mystici už od dôb staroveku tvrdia, že auru vidia, a výtvarne tento efekt zachytávajú - umelecké diela pochádzajúce z tak rôznych prostredí, ako napríklad starobylé indiánske sochy, maľby austrálskych domorodcov na skalách a totemy amerických Indiánov, zobrazujú postavy obklopené plochami svetla alebo čiarami, ktoré vyžarujú z ich tiel. Má sa tiež za to, že svätožiara v západnom náboženskom umení je odvodená od zlatej aury, viditeľne žiariacej okolo hlavy určitej osoby.

Aurálni terapeuti tvrdia, že aura, aj keď si toho spravidla nie sme vedomí, rozhoduje o tom, aké sú naše prvé reakcie na ľudí a situácie, a že táto reakcia je rýchlejším a citlivejším merítkom ako množstvo našich racionálnejších schopností. Domnievajú sa, že nepríjemný pocit, ktorý niekedy máme v spoločnosti niektorých ľudí, môže byť spôsobený tým, že ich aura s našou nerezonuje harmonicky a že pocit pohody na určitých miestach znamená, že nás obklopujú harmonické aury. Aury rastlín, zvierat a nerastov spolu údajne navzájom komunikujú a ovplyvňujú sa, a tvoria tak súčasť jediného živého systému. Auru každého človeka vraj vytvára súhrn a vzájomné pôsobenie žiarenia, ktoré vychádza z jednotlivých buniek a chemických zlúčenín tela.

Okom vnímateľná aura má byť ovál a obklopovať telo v šírke niekoľko centimetrov až niekoľko desiatok centimetrov. Aura je mohutnejšia okolo hlavy a jej svetlo sa skladá zo siedmych rôznych farieb, pričom každá je spojená s jednotlivými telesnými orgánmi, ako i s vyššími funkciami. Tvary, farby a sila svetelných paprskov sú údajne u každého človeka iné, pretože odrážajú jeho jedinečné ústrojenstvo. Auraterapeuti tvrdia, že môžu prospieť každému a hlavne tým, ktorí sa zaujímajú o svoj duchovný rast, a tým, ktorým nedokáže pomôcť klasické lekárstvo. Rovnako tak ako iní liečitelia pôsobiaci duchovnými silami ani auraterapeuti neuznávajú nevyliečiteľnosť nejakého ochorenia.

Pre auraterapiu neexistuje žiadna formálna kvalifikácia, ale tí, ktorí ju prevádzajú, sú spravidla liečitelia alebo kvalifikovaní terapeuti alternatívnej medicíny, ktorí majú zvláštny záujem o duchovné uvedomovanie. Ich schopnosť vnímať a terapeuticky využívať auru je výsledkom mnohoročnej praktickej skúsenosti s pacientmi, práve tak ako tvrdej práce na vlastnom duchovnom raste.

Terapeut najskôr pozoruje, alebo sa dokonca dotýka pacientovej aury, aby vyhodnotil jeho zdravotný stav. Nevýrazná aura môže napríklad poukazovať na zlý zdravotný stav alebo na jednotvárny životný štýl, ktorý pacienta vyčerpáva; tmavé škvrny nad určitými orgánmi údajne vypovedajú o prítomnosti choroby. Terapeuti sú presvedčení, že sa z aury tiež dajú vyčítať charakterové vlastnosti a pocity človeka. Napríklad auru s mäkkým, rozštiepeným okrajom sa dá považovať za známku toho, že daná osoba príliš ľahko prepadá vplyvu iných ľudí; pevné, ale pohyblivé okraje aury značia citlivosť, ale nie zraniteľnosť a ostré, zreteľné ohraničenie aury môže poukazovať na obranný postoj a sklon vnímať svet ako nepriateľský, čo je dôsledok vnútornej neistoty. I farby aury považujú terapeuti za dôležité: veľa červenej farby v aure ukazuje na zlosť, modrá na idealizmus.

Akonáhle si terapeut urobí o pacientovej aure celkovú predstavu a získa dojem, že rozpoznal, v čom pacientov problém spočíva, ponúkne mu rôzne liečebné postupy. Medzi nimi môže byť "napĺňanie" nevýraznej alebo ztenšenej aury ďalšou farbou, alebo dodávanie komplementárnej farby, aby sa vyvážila tá, ktorá je príliš silná. Terapeuti tvrdia, že toto prevádzajú prostredníctvom svojej vlastnej aury, a to vďaka napojenia na kanály, ktorými prúdi duchovná energia do aury iných ľudí. Terapeut sa pri takomto postupe dotýka pacientovej aury alebo si prenos energie vizualizuje.

>Alternatívne terapie - Auraterapia

Reklama na stránke | Pravidlá | Kontakt | Na stiahnutie | Cookies * Veštenie naživo zabezpečuje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00, Bratislava 3, cena 1 min. hovoru 1,60 EUR s DPH.

OK

×